stavby

Od založení firmy v roce 1992 jsme realizovali mnoho staveb z oblasti občanské výstavby - stavba 9 bytových jednotek, 7 b.j., 6 b.j. a 2 b.j. v Nížkově, 1. a 2. etapa rekonstrukce základní školy Nížkov, rozsáhlá rekonstrukce starého nádraží Žďár nad Sázavou na administrativní budovu firmy INTOP a pojišťovny GENERALI, rekonstrukce víceúčelové budovy pro MÚ Přibyslav, rekonstrukce administrativní budovy a výrobních prostor FRITAGRO Nížkov, přestavba obytného domu na dům s pečovatelskou službou v Nížkově, přestavba kanceláří Vodárenské akciové společnosti Žďár na zákaznické oddělení, rekonstrukce rekreačního střediska zámku Karlštejn u Svratouchu pro OP Prostějov, rekonstrukce opravárenského střediska firmy P & L Žďár nad Sázavou, výstavbu a rekonstrukce stájí pro Agro Posázaví Okrouhlice, rekonstrukce stájí Agrofarm-farma Vídeň, rekonstrukce prodejny DAOS na sídlišti ve Žďáře nad Sázavou.

stavby stavby

Uspěli jsme v konkurzních řízeních na opravy historických a památkových staveb - například stavební a štukatérské práce při rekonstrukci interiérů dvou kostelů ve Žďáře nad Sázavou a rekonstrukce křídla loveckého zámku Karlštejn u Svratky. V rámci výběrových řízení jsme často uspěli při veřejných zakázkách - stavby bytových domů, rekonstrukce a stavby občanské vybavenosti - stavba domu s pečovatelskou službou Nížkov v roce 1997, stavba tělocvičny Hamry nad Sázavou v roce 2002.

telhamry telhamry

Realizovali jsme celou řadu akcí financovaných z programů Ministerstva pro místní rozvoj (sedm a devět bytových jednotek, DSP Nížkov) a Ministerstva financí (stavba OÚ Líšná).

7nizkov 6nizkov

V 8. ročníku soutěže Stavba Vysočiny 2009 (Stavby občanské vybavenosti a k bydlení) se naše Novostavba rodinného domu - vila manželů Vránkových, Žďár nad Sázavou umístila na 2. místě a obdržela Čestné uznání ( za netradiční přístup k řešení vícegenerační rodinné vily, oceňuje se vytvoření vhodného měřítka a citlivé začlenění do stávající zástavby s respektem k reliéfu terénu včetně vhodně zvoleného materiálu).

stavby stavby

iso

Zavedením systému managementu jakosti a získání certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 v roce 2004 bylo dalším krokem ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na regionálním trhu a tím i prvkem stabilizace pracovních příležitostí v našem mikroregionu.